User Data
I Agree
Our Terms of Use and Privacy Policy have changed. To continue use of this website, you must agree to the Terms of Use and Privacy Policy.
Alyxes
Blonde boy sitting in a tree on Clayred hills, dreaming of becoming a comic artist.
Alyxes
November 3rd, 2011
Jag är mycket ledsen att Alychecia blir lidande.
Jag har mycket som pågår med jobb och projekt just nu och vet inte när jag kan bli färdig med kapitlet.
Jag har väldigt lite, som inte är helt färdigt, och vill ha satt igång ordentligt igen innan jag lägger ut nåt mer.

Jag vet ärligt talat inte när jag kan fortsätta med Alychecia på allvar.
Finally!
My computer is working and my internet has been activated in my new apartment.
So now it can continue.

I hope you didn't lose all hope...
Alyxes
March 11th, 2011
Äntligen!
Min dator fungerar och internet har blivit aktiverat i min nya lägenhet.
Så nu fortsätter det.

Hoppas ni inte tappade hoppet...
Alyxes
March 9th, 2011
Solen
Nej Sigmons, solen är inte glömd.
Detta är ett montage av många tillfällen då de träffas och leker.
Lanya har många olika kläder, hon är ju prinsessa.

Dessutom är det en broderad blomma på hennes första kläder, men det är mycket riktigt en sol i högra rutan i mitten.
I sista rutan har hon samma kläder som när de träffades.
Short pause
I'm moving. Physically. Quite chaoticly.
The friday wiil be suffering from loss of awesome page.
But I will continue soon again.
Alyxes
February 23rd, 2011
Kort uppehåll
Jag håller på att flytta, tumultartat. Så fredagen kommer nog att bli lidande.
Men det kommer fortsätta snart igen.
Underneath the ink 6
If you want to read my comic:
http://alychecia-english.smackjeeves.com/
Alyxes
February 20th, 2011
kapitellängden
Jag hade gärna velat göra kortare kapitel, men jag vill samtidigt inte klippa upp handlingen i fler kapitel än nödvändigt.
För mig betyder det att ett kapitel har ett namn, och det har en innebörd, och den innebörden skall förmedlas i det kapitlet, och inte klippas upp i tre delar eller nåt.
Jag vill också att vissa händelser ska vara med i specifika kapitel, och då tenderar de att bli ganska långa.
Det är fullt möjligt att något kapitel blir ganska kort också, för om det är en kort händelse som jag vill förmedla som inte riktigt blir bra att klämma in i nåt annat kapitel så blir det i ett eget.
Sen ska man inte glömma att jag inte är fullärd. I framtiden kanske jag kan göra kapitel med bestämd längd och förmedla det jag vill.
Men just nu gör jag som jag känner att jag behöver.

Tack för den bra frågan sigmons.
To: doody_machine
"Perhaps Occasionally sex."
I was thinking that I'll rate it mature when there's a reason.

And oh, if you like my comic, please fav it.
Back to the present. But not for long...
This chapter aint over yet.
Alyxes
February 17th, 2011
Tillbaka till nutiden. Fast inte så länge...
Kapitlet är inte alls slut än.
Some more of the old pages.
This is when Roq and Lanya met. I made some drawings of them first, and their clothes so that I had a clear picture of what I was going to draw.
http://alychecia-english.smackjeeves.com/
Friday!
Aaaand so there's another page.
Alyxes
February 10th, 2011
Fredag!
Och därför kommer en sida till.
Underneath the ink 5
Another one. I do hope some people appreciates this, or else I'm throwing this out in the wind.

Well, please read my comic.
http://alychecia-english.smackjeeves.com/
Rate of update
From now on I've planned to update on tuesdays and fridays. I have pages for some weeks to come that way, and will hopefully make more pages before I catch up.

This can change abrupt though, depending what I feel like doing.
It's more exciting that way! =D
Alyxes
February 7th, 2011
Uppdateringstakt
Från och med nu har jag tänkt uppdatera på tisdagar och fredagar. Då har jag sidor för några veckor framöver, och hinner förhoppningsvis göra fler innan jag kommer ifatt alltför kvickt.

Detta kan ändras abrupt beroende på vad jag känner för dock.
Det blir mer spännande så! =D
Banner 4
I made this recently, to renew things a little now when I'm updating the comic again after so long time.
I thought it would be nice to see it big as well, the banner is so tiny.

Please read my comic if you're not already doing so.
http://alychecia-english.smackjeeves.com/
Underneath the ink 4
This was really fun to draw, yet exhausting on some parts...
As you probably know, I love details, so this page couldn't get away with less work.

http://alychecia-english.smackjeeves.com/
Underneath the ink 3
Exciting things happening! You want to know what they say? Why they're doing what they're doing?
Read my comic!
http://alychecia-english.smackjeeves.com/