User Data
I Agree
Our Terms of Use and Privacy Policy have changed. To continue use of this website, you must agree to the Terms of Use and Privacy Policy.
phodogo
Tượng gỗ Quan Công được phổ biến người tình thích và chọn lựa dùng để trưng bày trong nhà giống như 1 vật phẩm phong thủy trấn trạch. Sở dĩ mang ý nghĩa này vì lúc còn tại thế, Quan Công là một vị tướng quân hào hiệp trượng nghĩa luôn sẵn sàng đứng ra bảo vệ mọi người chống lại các kẻ cường hào cạy quyền cạy thế hiếp bốc lột người dân. Quan Công thường được đặt ở những hướng nhà xấu hoặc tại các nơi với sao xấu chiếu đến trong nhà để hóa giải các điều không may mắn này.
  • Real Name
    Pho Do Go
  • Age
    26
  • Gender
    Male
Send Message